}
ѕќƒќЅ–ќ «ƒ–ј¬£≈
 

 ардиоваскуларни решениЉа

ћедицинската книга Д ардиоваскуларни решениЉаУ е веЭе во продажба и може да се купи на следните продажни места во –.ћакедониЉа:

 • ѕросветно дело
 •  ултура
 • ћатица ћакедонска
 •  нижарница “ри
 • јкадемска  нига
 • “абернакул
 • KupiKniga.mk

13 години ‘илип ¬тори

ћедицинската книга Д ардиоваскуларни решениЉаУ е веЭе во продажба и може да се купи на следните продажни места во –.ћакедониЉа:

 • ѕросветно дело
 •  ултура
 • ћатица ћакедонска
 •  нижарница три
 • јкадемска  нига
 • “абернакул

“имот на ‘илип ¬тори
ƒ-р ∆ан ћитрев
ƒ-р ∆ан ћитрев
кардиоваскуларен хирург
ƒ-р “аЬа јнГушева
ƒ-р “аЬа јнГушева
супспециЉалист кардиолог
ƒ-р »ван ћилев
ƒ-р »ван ћилев
интервентен кардиолог
ƒ-р Ќикола ’ристов
ƒ-р Ќикола ’ристов
кардиоваскуларен хирург
ƒ-р Ўпенд »дризи
ƒ-р Ўпенд »дризи
интервентен кардиолог
ƒ-р ≈нвер »доски
ƒ-р ≈нвер »доски
супспециЉалист кардиолог
ƒ-р Ѕорка √еоргиева
ƒ-р Ѕорка √еоргиева
супспециЉалист кардиолог
ѕрим. ƒ-р £ован ћирчевски
ѕрим. ƒ-р £ован ћирчевски
супспециЉалист абдоминален хирург
ƒ-р Ѕошко —тавревски
ƒ-р Ѕошко —тавревски
абдоминален хирург
ѕроф. ƒ-р БорГе «афироски
ѕроф. ƒ-р БорГе «афироски
ортопедски хирург
ƒ-р  онстантин ћитев
ƒ-р  онстантин ћитев
хирург трауматолог
ƒ-р —ашо ћладеновски
ƒ-р —ашо ћладеновски
ортопедски хирург
ƒ-р ≈мил —тоицовски
ƒ-р ≈мил —тоицовски
анестезиолог
ƒ-р “аЬа √рамосли
ƒ-р “аЬа √рамосли
анестезиолог
ƒ-р ≈лвис јлексовски
ƒ-р ≈лвис јлексовски
анестезиолог
ƒ-р ∆ан «имбаков
ƒ-р ∆ан «имбаков
интервентен кардиолог
ƒ-р ¬илма јмпова —околов
ƒ-р ¬илма јмпова —околов
интервентен кардиолог
ƒ-р ћилан ћарковски
ƒ-р ћилан ћарковски
супспециЉалист кардиолог
ƒ-р ћарЉан  узмановски
ƒ-р ћарЉан  узмановски
уролог
ƒ-р √оран £овиЭ
ƒ-р √оран £овиЭ
уролог
ƒ-р «дравко —тоЉковски
ƒ-р «дравко —тоЉковски
гастроентеролог
ƒ-р ЋидиЉа ¬еЪановска  ириЯиевска
ƒ-р ЋидиЉа ¬еЪановска  ириЯиевска
радиолог
ƒ-р ЅилЉана Ѕожиновска
ƒ-р ЅилЉана Ѕожиновска
радиолог
ƒ-р љвонко јтанасов
ƒ-р љвонко јтанасов
радиолог
ƒ-р ≈лена јмбаркова ¬иларова
ƒ-р ≈лена јмбаркова ¬иларова
трансфузиолог
ƒ-р —нежана “уфекчиевска Буроска
ƒ-р —нежана “уфекчиевска Буроска
микробиолог
јлександра ÷рвенпанова
јлександра ÷рвенпанова
биохемичар
ѕроф. ƒ-р ЋилЉана »лиевска
ѕроф. ƒ-р ЋилЉана »лиевска
невролог
ƒ-р ≈милиЉа √оргиЉева
ƒ-р ≈милиЉа √оргиЉева
невролог
ƒ-р £асмина «афировска
ƒ-р £асмина «афировска
специЉалист интернист
ƒ-р ’ристиЉан ѕисевски
ƒ-р ’ристиЉан ѕисевски
специЉалист интернист
ƒ-р ћилка  линчева
ƒ-р ћилка  линчева
специЉалист интернист
ƒ-р ƒиЉана ѕопевски
ƒ-р ƒиЉана ѕопевски
доктор на медицина
ƒ-р ƒашурие Ќезири
ƒ-р ƒашурие Ќезири
доктор на медицина
ƒ-р ћарко Боргон
ƒ-р ћарко Боргон
доктор на медицина
ƒ-р ≈ди —терЉо
ƒ-р ≈ди —терЉо
доктор на медицина
ƒ-р ƒрагица ¬учкова
ƒ-р ƒрагица ¬учкова
доктор на медицина
ƒ-р ѕетар ”гуров
ƒ-р ѕетар ”гуров
доктор на медицина
ћихаЉло ћаноилов
ћихаЉло ћаноилов
рентген технолог
ƒаниела ћанев
ƒаниела ћанев
рентген технолог
ƒарко —тоЉановски
ƒарко —тоЉановски
–ентген технолог
јлександар јрсовски
јлександар јрсовски
рентген технолог
»лиЉа ƒоЉчиновски
»лиЉа ƒоЉчиновски
психолог
‘росина –истовска
‘росина –истовска
психолог
Кубица ЋилиЭ
Кубица ЋилиЭ
ѕсихолог
»гор  аЉевски
»гор  аЉевски
кардиоперфузионист
јлександра “емелковска
јлександра “емелковска
кардиоперфузионист
¬латко ѕачемски
¬латко ѕачемски
кардиоперфузионист
ћиле Ќиколоски
ћиле Ќиколоски
кардиоперфузионист
∆анета Ѕогоевска ћитева
∆анета Ѕогоевска ћитева
медицинска сестра
√ордана Ѕошевска
√ордана Ѕошевска
медицинска сестра
—нежана Ѕлажевска
—нежана Ѕлажевска
медицинска сестра
—узана  остоска
—узана  остоска
медицинска сестра
¬есна Ќаумоска
¬есна Ќаумоска
медицинска сестра

”слуги покриени од ‘онд за здравствено осигуруваЬе на –ћ


]]>