}
ѕќƒќЅ–ќ «ƒ–ј¬£≈
 

ћобилна апликациЉа на —пециЉална Ѕолница ‘илип ¬тори

«а подобра услуга и поголема достапност на информациите за нашите пациенти направивме мобилна апликациЉа. јпликациЉата е достапна на таблети и мобилни уреди со iOS , андроид и windows оперативен систем. »стата можете бесплатно да Ља преземете преку пребаруваЬе во storе-овите: Filip Vtori Hospital Macedonia Ћинкови за превземаЬе се следниве:

ћобилна апликациЉа15 години —пециЉална болница по хируршки болести - ‘илип ¬тори.
15 години —пециЉална болница по хируршки болести - ‘илип ¬тори.
“имот на ‘илип ¬тори
ƒ-р ∆ан ћитрев

ƒ-р ∆ан ћитрев

кардиоваскуларен хирург

ƒ-р ∆ан ћитрев

»ме и презиме: ∆ан ћитрев
ƒатум на раГаЬе: 11.01.1961
ћесто на раГаЬе: Ўтип, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: zan.mitrev@filipvtori.com
ƒ-р “аЬа јнГушева

ƒ-р “аЬа јнГушева

супспециЉалист кардиолог

ƒ-р “аЬа јнГушева

»ме и презиме: “аЬа јнГушева
ƒатум на раГаЬе: 10,10,1966
ћесто на раГаЬе: ¬елес, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: tanja.anguseva@filipvtori.com
ƒ-р »ван ћилев

ƒ-р »ван ћилев

интервентен кардиолог

ƒ-р »ван ћилев

»ме и презиме: »ван ћилев
ƒатум на раГаЬе: 27,12,1969
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091 500
‘аx: +389 2 3091 499
Email: ivan.milev@filipvtori.com
ƒ-р Ќикола ’ристов

ƒ-р Ќикола ’ристов

кардиоваскуларен хирург

ƒ-р Ќикола ’ристов

»ме и презиме: Ќикола ’ристов
ƒатум на раГаЬе: 11,02,1973
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: nikola.hristov@filipvtori.com
ƒ-р Ўпенд »дризи

ƒ-р Ўпенд »дризи

интервентен кардиолог

ƒ-р Ўпенд »дризи

»ме и презиме: Ўпенд »дризи
ƒатум на раГаЬе: 01,09,1968
ћесто на раГаЬе: √остивар, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: shpend.idrizi@filipvtori.com
ƒ-р ≈нвер »доски

ƒ-р ≈нвер »доски

супспециЉалист кардиолог

ƒ-р ≈нвер »доски

»ме и презиме: ≈нвер »доски
ƒатум на раГаЬе: 22,09,1972
ћесто на раГаЬе: —труга, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: enver.idoski@filipvtori.com
ƒ-р Ѕорка √еоргиева

ƒ-р Ѕорка √еоргиева

супспециЉалист кардиолог

ƒ-р Ѕорка √еоргиева

»ме и презиме: ЅорЉанка √еоргиева
ƒатум на раГаЬе: 05,01,1948
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: borjanka.georgieva@filipvtori.com
ѕрим. ƒ-р £ован ћирчевски

ѕрим. ƒ-р £ован ћирчевски

супспециЉалист абдоминален хирург

ѕрим. ƒ-р £ован ћирчевски

»ме и презиме: £ован ћирчевски
ƒатум на раГаЬе: 19,06,1946
ћесто на раГаЬе: с.–усиново, Ѕерово, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: jovan.mircevski@filipvtori.com
ƒ-р Ѕошко —тавревски

ƒ-р Ѕошко —тавревски

абдоминален хирург

ƒ-р Ѕошко —тавревски

»ме и презиме: Ѕошко —тавревски
ƒатум на раГаЬе: 22,12,1958
ћесто на раГаЬе: с. √одивоЉе, ќхрид, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091 500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: bosko.stavrevski@filipvtori.com
ѕроф. ƒ-р БорГе «афироски

ѕроф. ƒ-р БорГе «афироски

ортопедски хирург

ѕроф. ƒ-р БорГе «афироски

»ме и презиме: БорГе «афироски
ƒатум на раГаЬе: 28,11,1945
ћесто на раГаЬе: ƒ. ЅаЬица, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: gjorge.zafiroski@filipvtori.com
ƒ-р  онстантин ћитев

ƒ-р  онстантин ћитев

хирург трауматолог

ƒ-р  онстантин ћитев

»ме и презиме:  онстантин ћитев
ƒатум на раГаЬе: 11,05,1973
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: konstantin.mitev@fiipvtori.com
ƒ-р —ашо ћладеновски

ƒ-р —ашо ћладеновски

ортопедски хирург

ƒ-р —ашо ћладеновски

»ме и презиме: —ашо ћладеновски
ƒатум на раГаЬе: 23,12,1968
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: saso.mladenovski@filipvtori.com
ƒ-р ≈мил —тоицовски

ƒ-р ≈мил —тоицовски

анестезиолог

ƒ-р ≈мил —тоицовски

»ме и презиме: ≈мил —тоицовски
ƒатум на раГаЬе: 23,09,1968
ћесто на раГаЬе:  рива ѕаланка, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: emil.stoicovski@filipvtori.com
ƒ-р “аЬа √рамосли

ƒ-р “аЬа √рамосли

анестезиолог

ƒ-р “аЬа √рамосли

»ме и презиме: “аЬа √рамосли
ƒатум на раГаЬе: 06,12,1977
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: tanja.gramosli@filipvtori.com
ƒ-р ≈лвис јлексовски

ƒ-р ≈лвис јлексовски

анестезиолог

ƒ-р ≈лвис јлексовски

»ме и презиме: ≈лвис јлексовски
ƒатум на раГаЬе: 01,02.1968
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: elvis.aleksovski@filipvtori.com
ƒ-р ∆ан «имбаков

ƒ-р ∆ан «имбаков

интервентен кардиолог

ƒ-р ∆ан «имбаков

»ме и презиме: ∆ан «имбаков
ƒатум на раГаЬе: 25,04,1972
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: zan.zimbakov@filipvtori.com
ƒ-р ¬илма јмпова —околов

ƒ-р ¬илма јмпова —околов

интервентен кардиолог

ƒ-р ¬илма јмпова —околов

»ме и презиме: ¬илма јмпова —околов
ƒатум на раГаЬе: 07,10,1974
ћесто на раГаЬе:  очани, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: vilma.ampova@filipvtori.com
ƒ-р ћилан ћарковски

ƒ-р ћилан ћарковски

супспециЉалист кардиолог

ƒ-р ћилан ћарковски

»ме и презиме: ћилан ћарковски
ƒатум на раГаЬе: 08,11,1961
ћесто на раГаЬе: –есен, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: milan.markovski@filipvtori.com
ƒ-р ћарЉан  узманоски

ƒ-р ћарЉан  узманоски

уролог

ƒ-р ћарЉан  узманоски

»ме и презиме: ћарЉан  узманоски
ƒатум на раГаЬе: 28,04,1968
ћесто на раГаЬе: ѕрилеп, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: marjan.kuzmanoski@filipvtori.com
ƒ-р √оран £овиЭ

ƒ-р √оран £овиЭ

уролог

ƒ-р √оран £овиЭ

»ме и презиме: √оран £овиЭ
ƒатум на раГаЬе: 22,07,1962
ћесто на раГаЬе: ¬елес, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: goran.jovic@filipvtori.com
ƒ-р «дравко —тоЉковски

ƒ-р «дравко —тоЉковски

гастроентеролог

ƒ-р «дравко —тоЉковски

»ме и презиме: «дравко —тоЉковски
ƒатум на раГаЬе: 29,07,1949
ћесто на раГаЬе: ѕрилеп, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: zdravko.stojkovski@filipvtori.com
ƒ-р ЋидиЉа ¬еЪановска  ириЯиевска

ƒ-р ЋидиЉа ¬еЪановска  ириЯиевска

радиолог

ƒ-р ЋидиЉа ¬еЪановска  ириЯиевска

»ме и презиме: ЋидиЉа ¬еЪановска  ириЯиевска
ƒатум на раГаЬе: 18,06,1972
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: lidija.veljanovska@filipvtori.com
ƒ-р ЅилЉана Ѕожиновска

ƒ-р ЅилЉана Ѕожиновска

радиолог

ƒ-р ЅилЉана Ѕожиновска

»ме и презиме: ЅилЉана Ѕожиновска
ƒатум на раГаЬе: 23,04,1974
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: biljana.bozinovska@filipvtori.com
ƒ-р љвонко јтанасов

ƒ-р љвонко јтанасов

радиолог

ƒ-р љвонко јтанасов

»ме и презиме: љвонко јтанасов
ƒатум на раГаЬе: 17,03,1971
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: zvonko.atanasov@filipvtori.com
ƒ-р ≈лена јмбаркова ¬иларова

ƒ-р ≈лена јмбаркова ¬иларова

трансфузиолог

ƒ-р ≈лена јмбаркова ¬иларова

»ме и презиме: ≈ена јмбаркова ¬иларова
ƒатум на раГаЬе: 04,04,1970
ћесто на раГаЬе: ¬елес, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: elena.ambarkova-vilarova@filipvtori.com
ƒ-р —нежана “уфекчиевска Буроска

ƒ-р —нежана “уфекчиевска Буроска

микробиолог

ƒ-р —нежана “уфекчиевска Буроска

»ме и презиме: —нежана “уфекчиевска Буроска
ƒатум на раГаЬе: 12,03,1958
ћесто на раГаЬе:  ичево, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: snezana.tifekcievskaguroska@fiipvtori.com
јлександра ÷рвенпанова

јлександра ÷рвенпанова

биохемичар

јлександра ÷рвенпанова

»ме и презиме: јлександра ÷рвенпанова
ƒатум на раГаЬе: 15,07,1971
ћесто на раГаЬе: ¬елес, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: aleksandra.crvenpanova@fiipvtori.com
ѕроф. ƒ-р ЋилЉана »лиевска

ѕроф. ƒ-р ЋилЉана »лиевска

невролог

ѕроф. ƒ-р ЋилЉана »лиевска

»ме и презиме: ЋилЉана »лиевска
ƒатум на раГаЬе: 23,02,1947
ћесто на раГаЬе: с. ¬ладимирово, Ѕерово, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: liljana.ilievska@fiipvtori.com
ƒ-р ≈милиЉа √оргиЉева

ƒ-р ≈милиЉа √оргиЉева

невролог

ƒ-р ≈милиЉа √оргиЉева

»ме и презиме: ≈милиЉа √оргиЉева
ƒатум на раГаЬе: 04,10,1982
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: emilija.gorgijeva@filipvtori.com
ƒ-р £асмина «афировска

ƒ-р £асмина «афировска

специЉалист интернист

ƒ-р £асмина «афировска

»ме и презиме: £асмина «афировска
ƒатум на раГаЬе: 31,10,1965
ћесто на раГаЬе:  рушево, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: jasmina.zafirovska@fiipvtori.com
ƒ-р ’ристиЉан ѕисевски

ƒ-р ’ристиЉан ѕисевски

специЉалист интернист

ƒ-р ’ристиЉан ѕисевски

»ме и презиме: ’ристиЉан ѕисевски
ƒатум на раГаЬе: 01,06,1978
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: hristijan.pisevski@filipvtori.com
ƒ-р ћилка  линчева

ƒ-р ћилка  линчева

специЉалист интернист

ƒ-р ћилка  линчева

»ме и презиме: ћилка  линчева
ƒатум на раГаЬе: 10,10,1976
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: milka.klinceva@filipvtori.com
ƒ-р ѕланинка «афировска

ƒ-р ѕланинка «афировска

специЉалист интернист

ƒ-р ѕланинка «афировска

»ме и презиме: ѕланинка «афировска
ƒатум на раГаЬе: 11,10,1980
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: planinka.zafirovska@filipvtori.com
ƒ-р ƒиЉана ѕопевски

ƒ-р ƒиЉана ѕопевски

доктор на медицина

ƒ-р ƒиЉана ѕопевски

»ме и презиме: ƒиЉана ѕопевски
ƒатум на раГаЬе: 25,06,1979
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: dijana.popevski@filipvtori.com
ƒ-р »лиЉа Ќешковски

ƒ-р »лиЉа Ќешковски

специЉалист интернист

ƒ-р »лиЉа Ќешковски

»ме и презиме: ƒ-р »лиЉа Ќешковски
ƒатум на раГаЬе: 12.09.1981
ћесто на раГаЬе: —копЉе
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: ilija.neskovski@fiipvtori.com
ƒ-р ƒашурие Ќезири

ƒ-р ƒашурие Ќезири

доктор на медицина

ƒ-р ƒашурие Ќезири

»ме и презиме: ƒашурие Ќезири
ƒатум на раГаЬе: 29,01,1977
ћесто на раГаЬе: “етово, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: dashurie.neziri@filipvtori.com
ƒ-р ћарко Боргон

ƒ-р ћарко Боргон

доктор на медицина

ƒ-р ћарко Боргон

»ме и презиме: ћако Боргон
ƒатум на раГаЬе: 02,05,1984
ћесто на раГаЬе: —труга, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: marko.gjorgon@filipvtori.com
ƒ-р ≈ди —терЉо

ƒ-р ≈ди —терЉо

доктор на медицина

ƒ-р ≈ди —терЉо

»ме и презиме: ≈ди —терЉо
ƒатум на раГаЬе: 28,09,1978
ћесто на раГаЬе: ћала ѕреспа, –. јлбаниЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: edi.sterjo@filipvtori.com
ƒ-р ƒрагица ¬учкова

ƒ-р ƒрагица ¬учкова

доктор на медицина

ƒ-р ƒрагица ¬учкова

»ме и презиме: ƒрагица ¬учкова
ƒатум на раГаЬе: 29,10,1980
ћесто на раГаЬе: Ќеготино, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: dragica.vickova@filipvtori.com
ƒ-р —аЬа ћаринковиЭ

ƒ-р —аЬа ћаринковиЭ

доктор по медицина

ƒ-р —аЬа ћаринковиЭ

»ме и презиме: ƒ-р —аЬа ћаринковиЭ
ƒатум на раГаЬе: 13.11.1987
ћесто на раГаЬе: —копЉе
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: sanja.marinkovic@filipvtori.com
ƒ-р ѕетар ”гуров

ƒ-р ѕетар ”гуров

доктор на медицина

ƒ-р ѕетар ”гуров

»ме и презиме: ѕетар ”гуров
ƒатум на раГаЬе: 09,07,1985
ћесто на раГаЬе:  авадарци, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: petar.ugurov@fiipvtori.com
ƒ-р —имона –огановиЭ

ƒ-р —имона –огановиЭ

доктор на медицина

ƒ-р —имона –огановиЭ

»ме и презиме: ƒ-р —имона –огановиЭ
ƒатум на раГаЬе: 17.12.1987
ћесто на раГаЬе: —копЉе
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: simona.roganovik@filipvtori.com
ƒ-р ћимоза јбедини-ќсмани

ƒ-р ћимоза јбедини-ќсмани

доктор на медицина

ƒ-р ћимоза јбедини-ќсмани

»ме и презиме: ƒ-р ћимоза јбедини-ќсмани
ƒатум на раГаЬе: 10.03.1985
ћесто на раГаЬе: —труга
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: mimoza.osmani@filipvtori.com
ћихаЉло ћаноилов

ћихаЉло ћаноилов

рентген технолог

ћихаЉло ћаноилов

»ме и презиме: ћихаЉло ћаноилов
ƒатум на раГаЬе: 27,08,1970
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: mihajlo.manoilov@filipvtori.com
ƒаниела ћанев

ƒаниела ћанев

рентген технолог

ƒаниела ћанев

»ме и презиме: ƒаниеа ћанев
ƒатум на раГаЬе: 17,12,1983
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: daniela.manev@filipvtori.com
ƒарко —тоЉановски

ƒарко —тоЉановски

–ентген технолог

ƒарко —тоЉановски

»ме и презиме: ƒарко —тоЉановски
ƒатум на раГаЬе: 07,03,1979
ћесто на раГаЬе: √остивар, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: darko.stojanoski@filipvtori.com
јлександар јрсовски

јлександар јрсовски

рентген технолог

јлександар јрсовски

»ме и презиме: јлександар јрсовски
ƒатум на раГаЬе: 22,05,1979
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: aleksandar.asovski@filipvtori.com
»лиЉа ƒоЉчиновски

»лиЉа ƒоЉчиновски

психолог

»лиЉа ƒоЉчиновски

»ме и презиме: »лиЉа ƒоЉчиновски
ƒатум на раГаЬе: 17,07,1980
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: ilija.dojcinovski@filipvtori.com
‘росина –истовска

‘росина –истовска

психолог

‘росина –истовска

»ме и презиме: ‘росина –истовска
ƒатум на раГаЬе: 03,02,1987
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: frosina.ristovska@filipvtori.com
Кубица ЋилиЭ

Кубица ЋилиЭ

ѕсихолог

Кубица ЋилиЭ

»ме и презиме: Кубица ЋилиЭ
ƒатум на раГаЬе: 03,07,1979
ћесто на раГаЬе: Ћеверкузен, √ерманиЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: ljubica.lilik@filipvtori.com
»гор  аЉевски

»гор  аЉевски

кардиоперфузионист

»гор  аЉевски

»ме и презиме: »гор  аЉевски
ƒатум на раГаЬе: 23,05,1976
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: igor.kajevski@filipvtori.com
јлександра “емелковска

јлександра “емелковска

кардиоперфузионист

јлександра “емелковска

»ме и презиме: јлександра “емелковска
ƒатум на раГаЬе: 10,04,1976
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: aleksandra.temelkovska@filipvtori.com
¬латко ѕачемски

¬латко ѕачемски

кардиоперфузионист

¬латко ѕачемски

»ме и презиме: ¬латко ѕачемски
ƒатум на раГаЬе: 12,09,1971
ћесто на раГаЬе: Ўтип, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: vlatko.pacemski@fiipvtori.com
ћиле Ќиколоски

ћиле Ќиколоски

кардиоперфузионист

ћиле Ќиколоски

»ме и презиме: ћиле Ќиколоски
ƒатум на раГаЬе: 13,02,1986
ћесто на раГаЬе:  рушево, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: mile.nikoloski@filipvtori.com
∆анета Ѕогоевска ћитева

∆анета Ѕогоевска ћитева

медицинска сестра

∆анета Ѕогоевска ћитева

»ме и презиме: ∆анета Ѕогоевска ћитева
ƒатум на раГаЬе: 13,10,1971
ћесто на раГаЬе: ѕорт  ембла, јвстралиЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: zaneta.bogoevska-miteva@filipvtori.com
√ордана Ѕошевска

√ордана Ѕошевска

медицинска сестра

√ордана Ѕошевска

»ме и презиме: √ордана Ѕошевска
ƒатум на раГаЬе: 17,05,1972
ћесто на раГаЬе:  рушево, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-499
‘аx: +389 2 3091-499
Email: gordana.bosevska@filipvtori.com
—нежана Ѕлажевска

—нежана Ѕлажевска

медицинска сестра

—нежана Ѕлажевска

»ме и презиме: —нежана Ѕлажевска
ƒатум на раГаЬе: 22,10,1978
ћесто на раГаЬе: Ѕитола, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: snezana.blazevska@filipvtori.com
—узана  остовска

—узана  остовска

медицинска сестра

—узана  остовска

»ме и презиме: —узана  остовска
ƒатум на раГаЬе: 28,08,1969
ћесто на раГаЬе: —копЉе, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: suzana.kostovska@filipvtori.com
¬есна Ќаумоска

¬есна Ќаумоска

медицинска сестра

¬есна Ќаумоска

»ме и презиме: ¬есна Ќаумоска
ƒатум на раГаЬе: 08,01,1971
ћесто на раГаЬе: ѕрилеп, ћакедониЉа
“ел: +389 2 3091-500
‘аx: +389 2 3091-499
Email: vesna.naumoska@filipvtori.com

”слуги покриени од ‘онд за здравствено осигуруваЬе на –ћ


]]>