SHËNDET MË TË MIRË
 

Aplikacion mobil

ЗPër shërbim më të mirë dhe disponueshmëri më të madhe të informacioneve për pacientët tanë krijuam aplikacion mobil. Aplikacioni është i disponueshëm për tabletë dhe pajisje mobile me sistem operativ iOS, android dhe windows. Të njëjtin mund ta shkarkoni falas nëpërmjet kërkimit në store: Filip Vtori Hospital Macedonia Këto janë linket për shkarkim:

Aplikacion mobilDr. Aleksandra Dimova
 
Të dhënat personale:

Emri dhe mbiemri: Aleksandra Dimova (Saveva)
Datëlindjes: 20/02/1976
Vendlindja: Ohër, Maqedoni
Tel: +389 2 3233565
Fax: +389 70 352949
E-mail: a.dimova@cardiosurgery.com.mk

 

 


ARSIMIMI DHE PËRVOJA:

 

1994-2000 Doktor i mjekësisë, Fakulteti i mjekësisë, Shkup
1998-2000 MIA Agjencioni Interetnik maqedonas; Organizata joqeveritare për edukim shëndetsorë nga fusha e HIV/SIDA dhe sëmundjeve seksuale trasmetuese;
2000-2001 Praktikë e rregullt në Qendrën klinike Shkup, Qendra mjekësorë Ohër, Spitali special për ortopedi dhe traumatologji "Shën Erazmo", Ohër
2001 Provimi shtetrorë, liçencë për punë
2001 Simpoziumi i MKSK për kirurgji në kohë lufte, Shkup
2001 Kongresi i II-të i MADOT me pjesëmarrje ndërkombëtare, Ohër
2001-2009 Spitali special për ortopedi dhe traumatologji “Shën Erazmo “, Ohër
2002 Simpoziumi i I-rë Jugoslav për kirurgji të këllkut (kofshës) me pjesëmarrje ndërkombëtare, Beograd, Serbi
2002-2004 Mjek zyrtar i klubit të hendbolit për femra EUROSTANDARD Shkup
2003 Pjesëmarrje si mjek në Kampionatin botëror të juniorëve për hendbol për femra
2004 Kuvendi i IV-të Maqedanas - Japonez të ortopedëve dhe traumatologëve, Shkup
2004 Simpoziumi për Eho diagnozë në ortopedinë e fëmijëve, Ohër
2006 Metoda Ponseti për allçi redresmane pranë, Sonçev Breg, Bullgari
2006 Simpoziumi I II -të vjetor i asociacionit Bullgar për Artroskopi dhe traumatologji sportive,Varna, Bullgari
2006 Kuvendi vjetor pediatrik ortoped me punëtori (Ponseti Course) Sonçev Breg, Bullgari
2007 Specialist për kirurgji ortopedike
2007 Kongresi i X-të kombëtar jubilar të BOTA pjesëmarrje internacionale Borovec, Bullgari
2007 Mjek zyrtar të klubit të hendbolit për femra EUROSTANDARD Shkup
2007 Mjek zyrtar të klubit të përfaqësuesit të juniorëve të hendbollit për femra
2007 Pjesëmarrje si mjek në Kampionatin botëror të juniorëve për hendboll për femra
2008 Ehosonografi të këllkut (kofshës) të fëmijës në përputhje me DGOT(German society for orthopedic and traumatic surgery), Univ. Prof. Prim. Dr. Reinhard Graf, Allgemeines und Orthopädisches Landeskrankenhaus Stolzalpe, Austri
2008 Qendrim profesional me pjësëmarrje në shkollën për ehosonografi të të këllkut (kofshës) të fëmijës në Allgemeines und Orthopädisches Landeskrankenhaus Stolzalpe, Аustri
2009 Spitali special për sëmundje kirurgjike Filip Vtori
- Pjesëmarrje e rregullt në të gjitha mbledhjet, kuvendet, seksionet dhe aktivitet e tjera në MADOT, pjesemarrës në mbledhjen themeluese të shoqatës për denzitometri

ANËTARËSIA:


2001 Anëtar në Odën maqedonase të mjekëve
2004 Anëtar në MADOT- Shoqata Maqedonase për Ortopedi dhe Traumatologji
2006 Anëtar në BOTA Shoqata e ortopedeve dhe traumatologëve të Bullgarisë


PUBLIKIME TË PUBLIKUARA:

  Evoluimi radiologjik diagnoz të kancerit të muskulitskeletor me prejardhje prej indeve Kontrolli mjekësorë maqedons revista e shoqatës të mjekëve 2008
  Mobilizim të këllkut antilozer me TEP, kongres të shoqatës Kroate, të ortopedëve dhe traumatologëve Zagreb

 

 
Mbrapa
       
           
           
Shërbime të mbuluara nga Fondi për sigurim shëndetësor i R.M.


]]>